streda 26. júna 2013

Exaktný dôkaz rozpadu finančného systému (6).

Principiálne dôsledky Exaktného dôkazu etc.

     V prípade nulového rastu produkcie  v základnom SMM  je expanzia peňažnej bázy  a dlhu závislá len od nastavenia parametrov  samotnej inflácie. Napriek tomu nestráca svoj exponenciálny charakter  v dôsledku principiálnej inflácie.


   Prvý principiálny dôsledok :
   Rast dlhu v základnom SMM je vždy exponenciálnou funkciou a to aj v prípade nulového rastu produkcie !!!

   Principiálnou podstatou každého SMM je inflácia ako nástroj, ktorý by mal účinkovať ako  trvalá  podpora rastu produkcie a tzv. stability cien. Z Exaktného dôkazu etc. ale vidíme, že inflácia predovšetkým principiálne udržuje a rozširuje seba samu a vyvoláva pritom aj rastovú infláciu(GI) viazanú na IRP a ORP.


   Druhý principiálny dôsledok :
   Inflácia v základnom SMM je zdrojom svojho vlastného exponenciálneho rastu a rast produkcie tento proces ďalej exponenciálne umocňuje !!!

   Keďže v základnom SMM je inflácia  riadená dlhopismi, jej zdrojom je teda dlh. Cieľom dlhu vo všeobecnosti je zvýšenie tvorby pridanej hodnoty, ktorú môžeme považovať za hlavný zdroj  likvidácie dlhu. V SMM sa deje ale niečo zdanlivo paradoxné. Rast produkcie nerastie tak rýchlo ako dlh. Pritom toto zaostávanie za dlhom je exponenciálne a naviac ho umocňuje samotný rast produkcie. Nie je to paradox! Je to logická funkčnosť  systému.  Zákonitá. Objektívna. Absolútna.


   Tretí principiálny dôsledok :
   Rast  produkcie ako jeden z hlavných cieľov v základnom SMM  je  spoluzdrojom  tvorby  dlhu  a nie zdrojom jeho likvidácie !!!