piatok 21. júna 2013

Exaktný dôkaz rozpadu finančného systému (10).

Aplikácia Exaktného dôkazu etc. na ďalší vývoj základného SMM.

    Vývojom základného SMM musí dochádzať  k tendencii spomaľovania rastu cien(IRC) a rastu produkcie(IRP,ORP)  v dôsledku  už popísaných mechanizmov. Táto situácia tak vyvoláva potrebu a snahu udržať rast cien a rast produkcie. Na to môžeme využiť prakticky jediný nástroj monetarizmu a to je inflácia. Intenzívnejšej inflácii bráni ale poučka o troch percentách.  Preto jedinou cestou je zmena určovania hladiny cien. Vzniká tak ďalší zákonitý  autodeštrukčný mechanizmus  základného SMM, ktorého podstatou je vedomé, či nevedomé zastieranie reality.


4.Štvrtý autodeštrukčný mechanizmus  základného SMM.


   Je ním kamuflačná inflácia. Podľa funkcie troch mechanizmov  základného modelu je pri inflačnom raste cien vo výške 3%  bázická inflácia 3%.  Pre zjednodušenie si určime, že nový výpočet určí rast cenovej  hladiny  namiesto 3%  len 1,5%. To umožní  zintenzívniť infláciu, až kým sa nedosiahne oficiálny rast  cien opäť  3%. Podľa starého výpočtu to bude ale rast cien 6%. (Reálne to bude ale ešte viac, lebo byrokratickou úpravou sledovania rastu cien sa vynechali práve rýchlo rastúce ceny tovarov a služieb.) Takto sa do systému dostáva dvojnásobné množstvo  bázickej  inflácie oproti predchádzajúcemu stavu a kvôli jej podstate ju odlíšime  názvom kamuflačná. Na rastovú infláciu to nemá žiaden vplyv. Rastová inflácia teda zostáva 6%. Základ exponenciálnej funkcie sa zvýši.


   Ak predpokladáme, že priemerná kamuflačná inflácia má hodnotu 6%, tak exponenciálna funkcia jej  rastu bude rovnaká ako u predchádzajúcich, ale s exponenciálnym  základom 1,06 a teda funkcia celkovej expanzie bude mať podobu :


                                                      M = (1,06exp2)expY


   V grafickom zobrazení jej počiatok stanovíme  zhovievavo na dvadsiaty rok (20Y).  Grafické zobrazenie a porovnanie s predchádzajúcimi funkciami je nasledovné :
   Podobnosť s dnešnou realitou nie je čisto náhodná.  Kamuflačná inflácia je dôsledkom kamuflačnej cenovej hladiny. Dôsledkom kamuflačnej inflácie je potom zvýšenie celkovej inflácie. Základnou charakteristikou exponenciálnej funkcie je to, že nepatrné zmeny sa prejavujú omnoho neskôr, ale so zrýchľujúcim rastom.


   Kamuflačná inflácia sa tak stáva ďalším krokom k urýchleniu záverečného zlyhania.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára