piatok 28. júna 2013

Exaktný dôkaz rozpadu finančného systému (4).

Jednoduchý  exaktno-empirický  dôkaz  neefektívnosti  monetaristického systému.

   Ako sme už spomenuli, peňažná expanzia má okrem účinku inflačného rastu produkcie (IRP) aj rovnako empirický účinok inflačného rastu cien (IRC).  Ich vzájomný pomer je neurčitý a v čase premenlivý. Môžeme ale tvrdiť, že ukazovatele oboch týchto prejavov (pri IRP imaginárny ukazovateľ) majú nenulové hodnoty, čo znamená, že účinnosť peňažnej expanzie vo vzťahu k jej jednotlivým účinkom nie je nikdy 100%. Ani ich celkový prejav(hodnota) nemá hodnotu rovnajúcu sa monetaristickej peňažnej expanzii. Pre určenie tejto celkovej hodnoty k nim treba pridať, ako neskôr preukážeme, aj hodnotu ORP.


   Keďže našim cieľom je dokazovanie, použijeme všetko vyslovené a napísané teóriou monetarizmu proti nej samej. V tomto prípade známy vzťah I.Fischera, ideového predchodcu Friedmanovho monetarizmu :


                                                            M . v   =   p . T


   M.Friedman už v sedemdesiatych rokoch empiricky, ale spoľahlivo preukázal, že dlhodobý rast cien je výlučne monetárny jav. Dôsledok inflácie. Okrem cien inflácia v počiatočných fázach inflačného cyklu zvyšuje aj produkciu. Tento rast je IRP a tvorí s ORP celkový rast produkcie(CRP) a ten ceny znižuje. Ak má inflácia dosiahnuť zvýšenie cien, musí byť vyššia ako CRP. 
   Podľa kapitoly (3) budeme v našom dokazovaní ignorovať rýchlosť obratu peňazí. Určime si ďalej hodnotu IRC na 3% v súlade s monetaristickou koncepciou. Budeme teda zvyšovať peňažnú zásobu kým IRC nebude rovné 3% a prepokladajme, že ORP bude mať  tiež hodnotu 3%. Ak pre zjednodušenie použijeme koeficienty, potom  riešenie rovnice bude mať nasledovnú podobu :


                                                1,0609 M   =   1,03 p . 1,03 T


   Peňažná zásoba sa nám zvýši o 6,09 %, hodnota obratu transakcií tak isto. Rovnakú hodnotu bude mať ale aj inflačný dlh v dôsledku expanzie. Ak splatíme inflačný dlh, inflačné peniaze zaniknú a vznikne deflácia. Ceny klesnú naspäť  k hodnote koeficientu 1,00 , alebo aj nižšie, pretože veľkosť produktu je väčšia ako pred infláciou. Úroky, ktoré zaplatíme za dlhovú službu sa môžu dostať nákupom akcií, alebo komodít bez vytvorenia nového dlhu späť do obehu. Otázkou zostáva produkt. Ak sme ho medzitým nezvýšili cestou ORP, tak sa vráti späť na svoje pôvodné hodnoty v dôsledku klesajúceho dopytu. Inflácia nám tak k ničomu nepomohla. Bol to teda neefektívny jednorazový krok, ktorý spôsoboval zmeny len počas svojho trvania. Najskôr  smerom nahor, potom smerom nadol. Inflácia teda nie je zdrojom trvalého rastu produkcie. Je ním niečo iné. To ale nie je predmetom nášho dokazovania.


   Otázkou zostáva, čo sa bude diať, ak infláciu neprevedieme jednorazovo, ale ju budeme opakovať mnohokrát a to desiatky rokov. Na to sa pozrieme v Exaktnom dôkaze etc. a jeho aplikáciách.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára