nedeľa 16. júna 2013

Exaktný dôkaz rozpadu finančného systému (15).

Záver.

    Exaktný dôkaz etc. sa zaoberá takmer výlučne anti-monetarizmom. Preto zdanlivo z neho vyplýva,  že monetarizmus tak ako ho poznáme a využívame je jedinou podstatou problému. Nie je to pravda. Existuje príčina, ktorá je ešte hlbšia a najpodstatnejšia. Nie sú to fiat peniaze. Nie je to dlh. Nie sú to úroky. A už vôbec nie číselný limit peňažnej expanzie, či dokonca cenového rastu. Všetko sú to len akcelerátory, alebo dôsledky pravej príčiny. Podstata je nenápadná a existuje nezávisle od monetarizmu.


   Je to samotná „existencia“ inflácie. Inflácia samotná je najzákladnejšou podstatou problému, ktorý pozorujeme v monetarizme. Tým, že v monetarizme infláciu riadime, tak väčšina z nás s pocitom bohorovnosti z jej zdanlivého ovládania nevidí a nie je ochotná uznať problém s infláciou. Malá časť z nás viní našu snahu o riadenie inflácie ako podstatu celého problému. Ale inflácia existuje aj bez nášho vedomého snaženia a z času na čas sa spontánne objaví. Jej samovoľné, alebo riadené zrodenie a zánik spôsobí ekonomickú kalamitu. Týka sa fiat peňazí, ale aj komoditných peňazí. V budúcnosti môže prebehnúť napríklad aj po ťažbe zlata na vesmírnom telese.


   Je preto potrebné zmeniť v prvom rade prístup k problému a dôsledne preskúmať historické udalosti spôsobené infláciou. Bez zaujatosti. Dobre si treba všímať udalosti spojené s infláciou zlata. Zlato, ako najspoľahlivejšie peniaze v nezávislých civilizáciách je aj najspoľahlivejším vodítkom. Aj jeho objemová expanzia spôsobuje javy podobné dnešnému monetarizmu. Týka sa to samozrejme aj striebra.


   Je čas premýšľať nad tým, že aj vesmír svetového finančného a hospodárskeho systému potrebuje svoju pevnú konštantu. Absolútny štandard.
  
   Absolútny štandard ale vyžaduje absolútnu kontrolu. A tá je možná len po mimoriadnych politických zmenách. Najprincipiálnejším základom riešenia zmeny svetového finančného systému sú preto politické zmeny. Politické zmeny v medzinárodných vzťahoch, ale hlavne vo vnútri štátov. Inscenáciu demokracie je nutné zmeniť na reálnu demokraciu a tou je jedine široká priama demokracia. Vo veku superinformatizácie nie je možné zotrvávať pri riešeniach spred stoviek, alebo tisícok rokov. Je nevyhnutné  nahradiť  syndikáty politických strán a ekonomických záujmových skupín priamou zodpovednosťou a rozhodovaním širokej verejnosti. Nie na základe falošnej ušľachtilosti, ale na základe objektívneho a legitímneho egoizmu  celej spoločnosti a každého jednotlivca. Celú ústavnú moc musí konečne prebrať  trieda celej spoločnosti. Nikto nie je povinný zúčastňovať sa priameho riadenia štátu, ale nemá ani právo brániť v tom iným.


   Zotrvávanie pri monetarizme a ním podporovanom fiškalizme sa musí stať neprípustné a postavené mimo zákon. Nepriznanie omylu bude potvrdením našej nezrelosti a potreby ďalšieho  historického  času pre zmúdrenie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára