nedeľa 30. júna 2013

Exaktný dôkaz rozpadu finančného systému (1).

Výzva k verejnosti.


   Predkladám odbornej aj občianskej verejnosti logický a matematický dôkaz objektívne nehyhnutnej expanznej autodeštrukcie  základného super-monetaristického modelu, ktorý je podstatou súčasného svetového finančného systému.


   Vyzývam našich aj zahraničných odborníkov, predovšetkým laureátov  tzv. Nobelovej ceny za ekonómiu, aby sa pokúsili spochybniť platnosť predkladaného dôkazu. Želám im k tomu v záujme svetovej verejnosti a jej budúcnosti  veľa cti a charakteru.


   Vyzývam verejnosť  k mimoriadnemu záujmu o tento problém, k pochopeniu nevyhnutnosti  prerodu  svetového finančného systému a k prevzatiu priamej a absolútnej rozhodovacej  právomoci v  tomto prerode tak, aby si uplatnila svoje legitímne záujmy pred záujmami oligarchie a podobných mocenských štruktúr.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára