utorok 25. júna 2013

Exaktný dôkaz rozpadu finančného systému (7).

Aplikácia Exaktného dôkazu etc. na likvidáciu dlhu v SMM.

    Účinnosť inflácie sa nám prejaví  na inflačnom raste cien(IRC) a inflačnom raste produkcie(IRP). IRC je základom tzv. monetizácie, teda likvidácie dlhu na základe rozdielu nominálnych hodnôt dlhu a inflačných hodnôt cien. Zadefinujme ho ako cenový  zdroj likvidácie dlhu.  IRP je štandardným zdrojom likvidácie dlhu a môžeme ho zadefinovať ako produkčný  zdroj likvidácie dlhu.


   Pre zjednodušenie si určime nulový ORP. 


   Základný  SMM nemôže byť bez IRC. Je to dôsledok principiálnej podstaty  modelu, vyjadrenej v principiálnej inflácii. SMM môže  ale existovať bez IRP a ORP. Ich vyjadrením je rastová inflácia, pričom  rovnica  Exaktného dôkazu etc. medzi nimi nerozlišuje, bez ohľadu na to, že ani my ich nedokážeme nijako rozlíšiť, či oddeliť. Z toho vyplýva, že zdrojom likvidácie dlhu v SMM by malo byť buď samotné  IRC, alebo IRC spolu s IRP a ORP. Podľa Tretieho principiálneho dôsledku Exaktného dôkazu etc. je rast produkcie zdrojom tvorby dlhu a to bez ohľadu na to, či je to inflačný, alebo objektívny rast produkcie. Ako je to ale s inflačným rastom cien.


1.Predstavme si prvý prípad a predpokladajme, že  rast produkcie je nulový. Potom dlh je vytváraný len bázickou  infláciou. Vyjadrenie hodnoty dlhu v takomto prípade bude :


                                                       D(Y)   =   (BI)expY   -  1


   Ak chceme tento dlh likvidovať, musíme použiť len s monetizáciu. To znamená rozšíriť peňažnú bázu, zvýšiť ceny a samozrejme dlh. Nový dlh teda bude :


                                                 D(Y+1)   =   (BI)exp(Y+1)   –   1


   Už na pohľad je zrejmé, že :


                                                         D(Y+1)    >    D(Y)

2.V druhom prípade predpokladajme, že rast produkcie NEbude nulový. Potom platí obdoba :


                             (BI . GI)exp(Y+1)   –   1       >       (BI . GI)expY   –   1


                                                       D(Y+1)      >      D(Y)
   Monetizácia  bez ohľadu na inflačný a objektívny  rast produkcie v SMM je zdrojom a prejavom tvorby  dlhu a nie zdrojom a prejavom jeho likvidácie  !!!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára